Πρωκτοσιγμοειδοσκόπηση

Επισκόπηση του κατώτερου τμήματος του εντέρου με ειδική φωτιζόμενη κάμερα για ανίχνευση όγκων, πολυπόδων ή εστιών ενδομητρίωσης.