Πρωτόκολλο

Το πλάνο της πορείας μιας φαρμακευτικής αγωγής ή ενός επιστημονικού προγράμματος ή πειράματος.