Πρόγνωση

Η ενημέρωση του ασθενούς για την εξέλιξη της ασθένειάς του στο μέλλον.