Πυελική συμφόρηση

Διαστολή (πρήξιμο) των αγγείων της πυέλου που προκαλεί πίεση και πόνο.