Σιγμοειδοσκόπηση

Μια διαδικασία που επιτρέπει στο γιατρό να εξετάσει το εσωτερικό του εντέρου και ένα μέρος του κόλου, εισάγοντας ένα εύκαμπτο σωλήνα με κάμερα από τον πρωκτό.