Σταδιοποίηση

Η ταξινόμηση της ενδομητρίωσης ή του καρκίνου με βάση τη σοβαρότητα της ασθένειας.