Συγγενής Υπερπλασία των Επινεφριδίων

Είναι ένα εκ γενετής πρόβλημα που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ανδρογόνων, τα οποία καταστέλλουν τη λειτουργία της υπόφυσης και παρεμβαίνουν στη σπερματογένεση και την παραγωγή ωαρίων. Οι γυναίκες μπορεί να έχουν αμφιλεγόμενα γεννητικά όργανα (ερμαφροδιτισμός) λόγω της υπερπαραγωγής των ανδρικών ορμονών.