Τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Διάφορες διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς σεξουαλική επαφή, συμπεριλαμβανομένων της σπερματέγχυσης, της GIFT και της ZIFT.