Τριγλυκερίδια

Ένα είδος λίπους του αίματος. Ο οργανισμός χρειάζεται ινσουλίνη για να απομακρύνει αυτό το είδος λίπους από την κυκλοφορία του αίματος.