Υποοιστρογονισμός

Τα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα οιστρογόνων.