Υπόταση

Η χαμηλή αρτηριακή πίεση ή ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο σηκωθεί απότομα από μια καθιστή ή ημικαθιστή θέση, η πίεσή του μπορεί να πέσει απότομα προκαλώντας ζάλη ή λιποθυμία.