Χρωμόσωμα

Είναι κατασκευές μέσα στον πυρήνα των κυττάρων που περιέχουν το γενετικό υλικό (τα γονίδια). Είναι οι γενετικοί αγγελιοφόροι της κληρονομικότητας. Το ανθρώπινο κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα, τα 23 προέρχονται από το ωάριο και τα υπόλοιπα 23 από το σπερματοζωάριο.