Ωάριο

Είναι ο ώριμος γυναικείος γαμέτης που προέρχεται από την ωοθήκη. Περιέχει τα μισά χρωμοσώματα που απαιτούνται για το σχηματισμό ενός εμβρύου.