Όγκος

Η συγκέντρωση κυττάρων που μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης. Η συγκέντρωση ενδομητριωσικών κυττάρων ή κύστεων είναι καλοήθης.